تا به امروز که تنها حدود ۳ ماه از شیوع ویروس کرونا می گذرد، به نظر می رسد جهان دچار تغییرات عمده ای شده است. یکی از این تغییرات استفاده ی سازمان ها، شرکت ها، دانشگاه ها و… از دنیای دیجیتال برای دور کاری است.

فکر کردن به این مهم می تواند در فضای تیره و پر از اضطراب این روزها، نقطه ی عطفی برای بازاریابان دیجیتال باشد. کارمندان یا کارشناسانی که فعالیت آنها مشروط به حضور فیزیکی شان در محل کار نیست، و می توانند با خیال راحت تری در خانه از خود در برابر کرونا ویروس محافظت کنند. البته اوضاع برای فری لنسرها ها نیز می تواند جالب تر باشد. این همان موقعیت ی است که آنها می توانند کمک شایانی به دیگر بدنه های جامعه برای کم رنگ کردن وابستگی آنها به بازار خرید/فروش یا خدمات به شیوه سنتی کنند. شاید این یک توفیق اجباری برای دنیای کسب و کار های سنتی هست و همچنین یک فرصت طلایی برای دیجیتال مارکتر هایی که اکنون بیش از هر زمان دیگری به تخصص و تجربه آنها باید اتکا کرد.

جالب است بدانید به گزارش روزنامه گلوبال تایمز چین تقاضای تبلیغات آنلاین در بخش‌هایی مانند بازی‌ها ،‌ ویدئوهای کوتاه و آموزش آنلاین در چین به شدت افزایش یافته است که این مساله افزایش تبلیغات دیجیتال برای این بخش‌ها را موجب شده است.

این در حالی است که تبلیغات سنتی بخصوص در بخش‌های خرده‌فروشی ، تهیه غذا ، فیلم و تلویزیون کاهش یافته و برخی شرکت‌های تبلیغاتی در چین برای کاهش زیان ناشی از این مساله، بازاریابی دیجیتال خود را افزایش داده‌اند.