با گسترش فضای دیجیتال و محیط آنلاین، مشاغل زیادی به بازار کار در زمینه دیجیتال افزوده شدند که یکی از آنها شغل دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال) می باشد. اما معنای دقیق شغل دیجیتال مارکتینگ چیست؟
بر اساس جستجو و پرسیدن این سوال از گوگل، بالاترین نتیجه نمایش داده شده چنین بیان می کند:
توصیف شغل دیجیتال مارکتینگ: حرفه یا تخصصی که مسئول گسترش استراتژی فروش محصول یا خدمات یک شرکت به صورت آنلاین می باشد. در این راه از ابزاری نظیر شبکه های اجتماعی، وبسایت، ایمیل مارکتینگ و موتورهای جستجو بهره گرفته می شود.
دیحیتال مارکتینگ مانند یک چتر است که مواردی مثل SEO,SEM,Social media , email marketing, content marketing, online advertising , steratgy زیر این چتر قرار میگیرد.